Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζμι.

ζμι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζουμί

Επεξήγηση

ζωμός