Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: άμπουξτου

άμπουξτου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σπρώξε το