Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: άμπιξτου

άμπιξτου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

βάλτο μέσα