Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αμπίζου

αμπίζου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μπίγω