Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: διαζυγάρι

διαζυγάρι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σημείο διαχωρισμού