Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: άκλουθου

άκλουθου

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

ομφάλιος λώρος

Επεξήγηση

Μα μωρ μαμή κόψ τ άκλοθου απ του παιδούδ