Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ρουκώθκα

ρουκώθκα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χώθηκα