Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπουμπούνξα

μπουμπούνξα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χτύπησα με δύναμη