Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: γκιόλα

γκιόλα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

λίμνη