Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καταπίνα

καταπίνα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

λάρυγγας