Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καλαμπαλούκ

καλαμπαλούκ

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πολυκοσμία