Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καϊκιουσα

καϊκιουσα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

θύμωσα