Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Θηρμασία

Θηρμασία

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ανέβασμα πυρετού