Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: φουρλαντάου

φουρλαντάου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πετιέμαι ξαφνικά