Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: τιτίζου

τιτίζου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

περιποιημένη