Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπισερέτκου

μπισερέτκου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

άσχημο