Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ξίξα

ξίξα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ανόητη