Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ντουμουζλούκ

ντουμουζλούκ

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

είδος για διαιώνιση