Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: λαλάντρου

λαλάντρου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χαζοχαρούμενη