Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: του κουλτούκ

του κουλτούκ

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χέρι-χέρι