Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κοινώνου

κοινώνου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

μοιράζω φαγητό στα πιάτα