Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπάτζιακας

μπάτζιακας

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βάτραχος