Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αλατζιάτκου

αλατζιάτκου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χρωματιστό

Επεξήγηση

πολυχρωμο