Διάλεκτος: Μανιάτικα - Λέξη: σίκλος, σίγλος

σίκλος, σίγλος

Διάλεκτος: Μανιάτικα / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται: Μάνη

Μετάφραση

κουβάς