Διάλεκτος: Μανιάτικα

Μανιάτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Μάνη