Διάλεκτος: Μανιάτικα

Μανιάτικα

Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος

Τόπος που μιλείται: Μάνη