Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ντία

ντία

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σαν

Επεξήγηση

(παρομοίωση)