Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ντιακόνουμι

ντιακόνουμι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

στηρίζομαι

Επεξήγηση

στηρίζομαι