Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: πάντιζα-πάντζια

πάντιζα-πάντζια

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αντικριστά

Επεξήγηση

αντικριστά