Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χωράφ

χωράφ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Κάθε είδος σποράς. Λέγεται επίσης και το σπαρμένο χωράφι.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τι χωράφ` ντού είχις σπειρμένου ντού κόμμα;

Με τι είδος το είχες σπείρει το χωράφι;

Σχόλια

Χωραφιού ντού τσουφάλ` λέγεται η άκρη του χωραφιού. Λέγεται επίσης και κομμάτου ντού λόμα.