Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιρεσπέρ

γιρεσπέρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γεωργός

Επεξήγηση

Λέγεται και τσιφτσής.