Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: πορτογιούρης

πορτογιούρης

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Επεξήγηση

αυτός που περιφέρεται από πόρτα σε πόρτα