Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: κούρης

κούρης

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Επεξήγηση

αυτός που περιφέςρεται στους δρόμους