Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τζύ

τζύ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ζυγός

Επεξήγηση

εξάρτημα άμαξας