Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αγκοζόμ

αγκοζόμ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ρόκα

Επεξήγηση

Το γνωστό φυτό για σαλάτα