Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: γκλιανός

γκλιανός

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

το ψάρι ο γουλιανός