Διάλεκτος: Σουφλιώτικα

Σουφλιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Σχόλια: Κυκλοφορεί και λεξικό!!!

Λέξεις