Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: νιανιάτσια

νιανιάτσια

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

λιωμένο, ψιλοκομμένο