Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: καταής

καταής

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

κάτω