Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: κιουφκιούφας

κιουφκιούφας

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

ο χοντρομπαλάς, αυτός που έχει μεγάλη κοιλιά