Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: καταπένους

καταπένους

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

ο λάρυγγας