Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γκ`βανώ

γκ`βανώ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

κουβαλάω

Επεξήγηση

τι μι κβάνσις μέχρ΄ εδώ;