Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: μπιρμπάντς

μπιρμπάντς

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

ο μπερμπάντης