Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: γκούρκους

γκούρκους

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

ο λαιμός, ηκαρωτίδα