Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: ο μπαμπάτσκους , το μπαμπάτσκου

ο μπαμπάτσκους , το μπαμπάτσκου

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Επεξήγηση

ο μεγάλος, το μεγάλο