Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκουμούλι

γκουμούλι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μικρό κομάτι από μεγάλη μάζα