Διάλεκτος: Καλαματιανά - Λέξη: Σοροβλιάστηκα

Σοροβλιάστηκα

Διάλεκτος: Καλαματιανά / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται: Μεσσηνία

Μετάφραση

Έπεσα