Διάλεκτος: Καλαματιανά

Καλαματιανά

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Μεσσηνία