Διάλεκτος: Καλαματιανά - Λέξη: Μπουγέλος (ο)

Μπουγέλος (ο)

Διάλεκτος: Καλαματιανά / Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος / Τόπος που μιλείται: Μεσσηνία

Μετάφραση

Κουβάς