Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Γκόρμπιτας

Γκόρμπιτας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Γύφτος