Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Ζαγάρι

Ζαγάρι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Κυνηγητικό σκυλί